Al onze cases

Stichting Veilige Haven

Veiligheidscertificaat Havens

Hoe laat je zevenduizend havenwerkers veilig werken? Cirquest liet alle havenbedrijven hierover meedenken en ontwikkelde een opleidingstraject voor het Veiligheidscertificaat Havens (VCH): de basis voor deelname aan het landelijk erkende VCH-examen.

Ook blijven leren?

Bel020 305 20 80

Of Mailinfo@cirquest.nl

havenwerkers meekrijgen

Vanaf de start dacht Cirquest op strategisch niveau mee met de klant: wat is de beste aanvliegroute om alle bedrijven mee te nemen in het VCH? Cirquest nam het voortouw en nodigde alle havenbedrijven uit om mee te denken over de inhoud en scope van de opleiding.

Veel havenbedrijven grepen deze kans om hun kennis en expertise op veiligheidsgebied te delen. Uiteindelijk stelden we in een langdurig voortraject in samenwerking met al deze havenbedrijven de leerdoelen vast.

Het team

Stella Blokpoel Onderwijskundig adviseur en ontwikkelaar

Remco Waal Multimedia ontwikkelaar

Patrick Dekker Implementatiespecialist

vergroten veiligheidsbewustzijn

Nu konden we starten met de ontwikkeling, onder toeziend oog van de Examenwaarborgcommissie. Deze commissie bestaat uit veiligheidskundigen uit alle sectoren en is speciaal opgericht om de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding te waarborgen.

De ontwikkeling van de opleiding en de bijbehorende examens liep gelijk op.

Van meet af aan was de opdrachtgever overtuigd van de voordelen van e-learning. Bij uitstek dé manier om de doelgroep op een laagdrempelige manier meer te leren over veilig werken. Niet alleen kennis overdragen, maar vooral het vergroten van het veiligheidsbewustzijn stond hierbij centraal.

focus op gedrag en motivatie

In de modules is veel aandacht voor veiligbewust gedrag en motivatie. Dit realiseerden we met ingrijpvragen, hotspotvragen en andere interactieve werkvormen waarin de medewerker gevaarlijke situaties signaleert. Daarnaast ligt de focus op elkaar aanspreken op onveilige situaties. 

 

De complete opleiding bestaat nu uit tien basismodules met algemene veiligheidsonderwerpen. Daarnaast ontwikkelden we zes specifieke sectormodules, voor de sectoren roll on/ roll off, tankopslag, droge bulk, rail en stukgoed. Er is een uitgebreide variant voor leidinggevenden.

communicatiecampagne opzetten

Om het VCH te promoten zette Cirquest een communicatiecampagne op. We ontwikkelden posters, banners, een flyer en een brochure.

De opleiding en het examen zijn in maart 2014 ‘ live’ gegaan. Deelnemers reageerden enthousiast:

“Eindelijk een opleiding specifiek gericht op de haven.”

“Het is echt leuk om te doen.”

“Je leert vooral waaróm het zo belangrijk is om veilig te werken.”

“Als je je VCH niet hebt, tel je eigenlijk niet meer mee in de haven.”

 

“We zijn ontzettend tevreden met de samenwerking met Cirquest. We hebben samen een product gemaakt waar we allemaal heel erg trots op zijn.”

Ruud WennekesVoorzitter Stichting Veilige Haven